D1.4 Akceptancija inkorporirana u softver za analizu prezentacija na CERN-u na ALICE week ili Physics Forum, diskusija s većom grupom znanstvenika

Na ALICE weeku (juniors day) prezentirani su najnoviji rezultati napretka u analizi – inkorporacija akceptancije u software.

Klikom na sliku otvara se PDF cijele prezentacije.