D1.3 Efikasnost inkorporirana u softver za analizu prezentacija na PWG sastanku, diskusija s većom grupom znanstvenika

Na PAG sastanku ALICE kolaboracije prezentiran je napredak u analizi podataka te je pokazano kako je efikasnost inkorporirana.

Klikom na sliku s lijeve strane otvara se PDF cijele prezentacije.