D5.2. Komponente za zaštitni uređaj od propagacije proboja su nabavljene a naručeni dijelovi su napravljeni

Komponente za zaštitni uređaj od propagacije proboja naručene su iz Farnella te su pristigle u laboratorij. Komponente su testirane i funkcionalne.