Opis projekta

Voditelj:Vrsta natječaja:
Mirko PlaninićIP
Rok:Šifra:Akronim:Trajanje:Status:Vrijednost financiranja:
2018-014108TPCwithTPC01.10.2018 – 31.10.2022U tijeku998.437,00 Kn

Znanstvena područja:
Prirodne znanosti

Znanstvena polja:
Fizika

Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Suradnici:
Nikola Poljak, Filip Erhardt, Marko Jerčić

Ključne riječi:
Dvočestične korelacije, Kvarkovsko-gluonska plazma, TPC, GEM, Iskrenje, RIDGE

Sažetak:
Primarni cilj ovog projekta je istražiti dvočestične korelacije čestica u sudarima protona (pp) koristeći varijable oblika događaja koje je naša grupa u prethodnim analizama opsežno koristila. 2010. g. izmjerena je izražena struktura u dvodimenzionalnoj funkciji angularnih korelacija za parove čestica kod malih azimutalnih kutnih razlika delta phi i preko širokog raspona razlika pseudorapiditeta delta eta. Ta je struktura nazvana ”greben”, a promatrana je u događajima s velikim multiplicitetom. Korelacija grebena prvi put se vidjela u sudarima teških iona u kojima znamo da se proizvodi kvarkovsko-gluonska plazma (QGP). Nedavno je opažena struktura grebena u pp događajima visokog multipliciteta kod 7 TeV. Greben u pp događajima visokog multipliciteta potaknuo je spekulacije o formiranju QGP u malim sustavima. Nedavni rezultati ALICE-a o prvom opažanju povećanja stranosti u sudarima protona s velikim multiplicitetom također nam govore da još ne razumijemo mehanizam formiranja QGP. Korištenje metoda razvijenih u PI grupi može pomoći u razumjevanju podrijetla strukture ”grebena” novom metodom eliminiranja pozadine koju je već uspješno koristila naša grupa. Sekundarni cilj ovog projekta je demistificirati pojavu iskrenja GEM detektora koji se koriste za TPC nadogradnju ALICE detektora na CERN-u. PI je utemeljio GEM laboratorij s čistom sobom koristeći prijašnji UKF projekt i grupa je već stekla značajno iskustvo s GEM folijama. GEM folije su sastavni dio nadolazeće nadogradnje ALICE detektora, budući da su neophodne za planirane pp i teškoionske sudare velikog luminoziteta. Ova nadogradnja je također motivirana otvorenim pitanjima u QGP-u, budući da će run velikog luminoziteta rezultirati značajnim povećanjem količine podataka koji se koriste za QGP analize.