D1.2 Preliminarni novi rezultati prezentirani interno na ALICE PWG

Grupa je na PAG sastanku ALICE kolaboracije prezentirala nove preliminarne rezultate.

Klikom na sliku otvara se PDF cijele prezentacije.