D2.3 Napravljeni rezultati za dvočestične korelacije u podacima i simulacijama za identificirane čestice

Kao što je napomenuto u D2.2, za usporedbu rezultata korelacija u podacima i simulacijama krenuli smo u istraživanje putem neuralnih mreža. Kao prvi bitan korak u analizi, predlozen i odobren od strane kolaboracije, bilo je izučavanje doprinosa pozadini od kvarkovskih i gluonskih snopova čestica. Razvijen je softver (neuralne mreže) koji rekonstruira nepoznate distribucije u grananjima hadrona, te je na temelju rezultata objavljen članak u entropy časopisu.