D1.1 Reproduciranje već poznatih rezultata dvočestičnih korelacija

Dvočestične korelacije unutar istog događaja i između mješanih događaja. Omjer korelacija miče jednočestične efekte i detektorsku pozadinu iz konačnog rezultata. Rezultati su dobiveni iz podataka proton-proton sudara energije centra mase 7TeV s ALICE detektora.
Dvočestična korelacijska funkcija korigirana za efekte detektora i jednočestičnih doprinosa. Rezultat je dobijen na istom setu podataka. U korelaciji su vidljive strukture koje dolaze od različitih načina produkcije čestica.