D3.4 Mjerna oprema nabavljena i napravljeni dijelovi po narudžbi

Prema specifikacijama je nabavljena nova oprema i napravljani su dijelovi potrebni za provođenje projekta.

Digitalni multimetar RIGOL DM3058E
Prvojera kapaciteta izrađene GEM folije
Bipolar napajanje Stanford reserarch systems P350 High Voltage power supply
Visokonaponska sonda LeCroy PPE4KV (100:1 400 MHz)
Plinski sustav za mjerenja
Izrađene i nabavljene komponente za transparentnu plinsku komoru