D4.1 Snimljena mjerenja propagacije proboja za jednostruki GEM detektor

U Zagrebu je napravljen postav za mjerenja proboja s jednostrukog i višestrukih GEM detektora.

Pripremljena komora za mjerenja izboja
Postav za mjerenja s komorom, instrumentima za iščitavanje i ultrabrzom kamerom
Primjer mjerenja izboja s jednostruke folije

U galeriji se može naći još slika postava i mjerenja. Detaljni opisi istih dani su u članku objavljenom u NIM časopisu, kao i u prezentacijama RD51 kolaboraciji i sastancima (sve dostupno na ovom webu).