D4.5 Izvješće o analizi mjerenja propagacije proboja sa zaključcima iz projektnog sastanka. Prezentacija će biti na CERN-u na RD51 sastanku.

Analiza proboja s jednostrukog i višestrukih GEMova dovela je do razrade novog teorijskog modela koji objašnjavaju nastajanje propagirajućh proboja u GEMovima. Ideja je iznesena putem prezentacije na CERN-u na RD51 sastanku 22.-26.6.2020. pod naslovom Induction of GEM to GEM discharges by using a single hole THGEM (link na sastanak je ovdje).