D4.2 Snimljena mjerenja propagacije proboja za kaskadni GEM detektor, prezentacija dobivenih rezultata na CERN-u na RD51 sastanku

U postavu za mjerenja u Zagrebu omogućili smo mjerenja na višestrukim GEM folijama, tj. kaskadnom GEM detektoru. Primjeri mjerenja, kao i opis postava mogu se naći u prezentaciji održanoj na RD51 sastanku na CERNu.

Shema mjernog postava s 2 GEMa i probojima
Fotografija 2 izboja sa susjednih folija u postavu
Mjerenja napona sa susjednih folija tijekom 2 proboja